Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Xử lý kỹ thuật dàn giải nhiệt làm mát cho Hệ thống lạnh NH3

           Xử lý kỹ thuật dàn giải nhiệt cho Hệ thống lạnh tăng hiệu                                  suất và tiết kiệm năng lượng. 

Dàn làm mát

 HÌNH ẢNH TRƯỚC KHI XỬ LÝ DÀN GIẢI NHIỆT BỊ LỚP CÁU CẶN TẠO THÀNH LỚP CÁCH NHIỆT.

Dự án Hệ thống thông gió, hút không khí nóng - ẩm

Dự án Thiết kế- Lắp đặt và xử lý Hệ thống thông gió, hút không khí nóng- ẩm tại Công ty CP Giấy Sài Gòn MT (KCN Điện Nam- Điện Ngọc- Quảng Nam) đã đưa vào vận hành từ tháng 4/2012.

Hệ thống thông gió
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ HÚT KHÓI

Ngay sau khi xử lý, Hệ thống đã đi vào hoạt động hiệu quả, giải quyết được vấn đề khí thải nóng -ẩm của nhà máy, đảm bảo môi trường làm việc trong sạch cho công nhân góp phần thiết thực vào việc bảo vệ môi trường.

HỆ THỐNG VẬN HÀNH HIỆU QUẢ