Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Xử lý ăn mòn van tại Nhà máy nước

     XỬ LÝ VAN 1 CHIỀU VÀ VAN BƯỚM NHÀ MÁY NƯỚC.


Van 1 chiều
HIỆN TRẠNG CÁC VAN 1 CHIỀU 

Van nhà máy nước
SAU KHI XỬ LÝ BẰNG VẬT LIỆU DEVCON (USA)

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Xử lý băng tải cao su bị mòn, hỏng

                          Xử lý băng tải cao su bị mòn, hỏng tại 
                    Công ty Hữu Hạn Xi măng Luks Việt Nam   
Làm sạch bề mặt trước khi xử lý

Băng tải cao su
XỬ LÝ BĂNG TẢI CAO SU BỊ MÒN, HỎNG