Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

VẬT LIỆU XỬ LÝ TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT

             VẬT LIỆU DÁN GẠCH BỂ BƠI, XỬ LÝ TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT: UNDERWATER REPAIR PUTTY - P/N.11800: 

            Chuyên dùng dán gạch bể bơi bị bong tách ngay trong môi trường có nước hoặc môi trường khô.
Vui lòng liên hệ Bộ phận Kỹ thuật để có thông tin chi tiết: Số điện thoại: 0903522238 ( Mr. Hải)