Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Thiết kế, Chế tạo, Lắp đặt Hệ thống thông gió và hút không khí nóng - ẩm tại Công ty CP Giấy Sài Gòn MT

          Thiết kế- Chế tạo và Lắp đặt Hệ thống thông gió 
và hút không khí nóng- ẩm tại Công ty CP Giấy Sài Gòn MT.

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Hệ thống thông gió và hút không khí nóng- ẩm từ Phân xưởng sản xuất ra bên ngoài. 
- Số lượng lắp đặt 3 lines;
- Hệ thống thông gió và thoát không khí nóng ẩm;
- Đường kính ống ĐK=870mm; 
-Vị trí lắp đặt: Phân xưởng sản xuất giấy bao bì;
-Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn MT,tại KCN Điện Nam- Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.------------------------------------
  Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Xử lý bề mặt trục cuộn giấy bị khuyết tại Công ty KCN Liên Chiểu.


                            TRỤC CUỘN GIẤY CỦA CÔNG TY - NGÀY XỬ LÝ 12/10/2013


* Vấn đề cần giải quyết: Đường kính trục ĐK=450mm, chiều dài L=4,5m, bề mặt trục bị khuyết tạo rãnh ( sâu t=2-4mm, chiều rộng vết xướt b=5-15mm) quanh chu vi, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy thành phẩm sau khi cuộn giấy.

*Phương pháp xử lý: Sử dụng vật liệu Devcon, sau khi xử lý bề mặt, phục hồi và làm bóng bằng phương pháp nguội, không dùng nhiệt và cơ học, đã đưa vào hoạt động trở lại.

*Kết quả:  Đưa trục hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.


  Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc Email: haitech42@gmail.com, để biết thêm chi tiết.