Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

SỬA CHỮA CHI TIẾT MÁY KHÔNG DÙNG NHIỆT

Công nghệ sửa chữa chi tiết thiết bị không dùng nhiệt; áp dụng cho các Chi tiết Thiết bị bị hỏng năng bằng Vật Liệu mới. Vì nếu dùng nhiệt sẽ biến dạng và tăng nặng. 
Mời xem: Hình ảnh Chi tiết máy trước khi xử lý và sau khi xử lý, đã được đưa vào vận hành an toàn và lâu dài;Trước khi xử lý

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện (tt)


Sau khi xử lý

Cần thêm thông tin: Vui lòng tham khảo thêm tại SĐT: 0903522238: Mr. Hải- Bộ phận Kỹ thuật - Công ty TNHH PTCN HQ Toàn Thạnh.