Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Dự án Lò Hơi đã được xử lý hoàn thành từ tháng 4-2017


Sau một thời gian hoạt động, hiệu suất của Lò hơi giảm (tiêu hao điện năng lớn và giảm đáng kể lượng khí bốc hơi), bộ phận Kỹ Thuật đã xử lý và đưa Lò hơi vào hoạt động trở lại, đảm bảo các tính năng kỹ thuật.
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vui lòng liên lạc bộ phận Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) hoặc
email haitech42@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Sửa chữa, Phục hồi các Chi tiết Cơ khí bị ăn mòn, bào mòn hoặc bị khuyết hỏng


PHỤC HỒI VỎ THIẾT BỊ BỊ NỨT THỦNG HOẶC BỊ MÒN
Engine casting repairs


Vấn đề cần giải quyết: Vỏ máy bị ăn mòn xuyên thủng từ ngoài vào trong
Problem: through corrosion of engine block casting

-------------------------------------------------------------------

PHỤC HỒI NGUỘI VỎ BƠM BỊ MÒN, THỦNG
Bơm ly tâm: Centrifugal Pump

Vấn đề cần giải quyết: Vỏ máy bơm bị ăn mòn xuyên thủng
Problem: through corrosion pump casting-------------------------------------------  
Vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) 
hoặc email: haitech42@gmail.com để biết thêm chi tiết.