Khách hàng

KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI

 • Công ty CP dệt may 29/3 Đà Nẵng;
 • Công ty Liên doanh thuốc lá IVD;
 • Công ty xăng dầu Khu vực V Petrolimex; 
 • Công ty Liên doanh khai thác vàng Bông Miêu- Phước Sơn; 
 • Công ty Hữu hạn xi măng Luks Việt Nam; 
 • Công ty CP xi măng Sông Gianh; 
 • Công ty Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; 
 • Công ty Vosa Đà Nẵng; 
 • Công ty CP xi măng Hải Vân; 
 • Công ty CP thuỷ sản Procimex; 
 • Công ty CP Việt-Hàn; 
 • Công ty TNHH ViBa; 
 • Công ty CP Phương Đông Việt; 
 • Công ty TNHH H&H; 
 • Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng; 
 • Cty xi măng Holcim- Cát Lái- HCMC; 
 • Cty TNHH Comin Việt Nam; 
 • Indochina Riverside Towers; 
 • Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam;
 • Công ty Hữu hạn xi măng Luks Ninh Thuận;
 • Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội;
 • Công ty CP Dệt Đà Nẵng;
 • Công ty CP giấy Sài Gòn MT;
 • Công ty TNHH giấy Sức Trẻ KCN Liên Chiểu;
 • Công ty TNHH Hồng Hà (OffShore) Bà Rịa- Vũng Tàu;
 • Công ty TNHH Miwon Việt Nam- Phú Thọ;
 • Công ty TNHH iMarket Viet Nam;
 • Công ty TNHH Quốc tế Thụy Hồng Lâm Đồng;
 • Công ty CP Soda Chu Lai;
 • Công ty TNHH DHC;
 • Công ty TNHH SunLand;
 • Công ty TNHH Duy Dũng;
 • InterContinental Nha Trang- Khánh Hòa;
 • Mabuchi VietNam;
 • ......