Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Xử lý, bảo vệ và chống mài mòn tại nhà máy khai thác và tuyển quặng


   Vui lòng liên lạc bộ phận Kỹ thuật tại số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải) hoặc 
email haitech42@gmail.com để biết thêm chi tiết.