Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Xử lý Hệ thống đường ống dẫn bị rò rỉ- mục- thủng- mòn

Hệ thống các đường ống dẫn hoạt động lâu năm bị mòn, thủng, rò rỉ vừa bên trong và bên ngoài. Do yêu cầu sản xuất và không thể dùng các phương pháp khác để khắc phục:
-Chúng tôi xử dụng các loại Vật liệu Công nghệ mới để xử lý các hiện tượng này; 
-Xử lý tại chỗ bằng phương pháp nguội, an toàn và không gia nhiệt;
-Đảm bảo các tính năng kỹ thuật và chất lượng xử lý: Sức bền chịu nén cao, chịu mòn tốt, bền vững lâu dài.


Hiện trạng trước khi xử lý: rò rỉ, thủng, mòn


Hệ thống đường ống sau khi xử lý

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc với Cán bộ Kỹ thuật:
Số điện thoại: 0903 522 238 (Mr. Hải)
hoặc Email: haitech42@gmail.com.